Fietsen in gemengd verkeer (Fietsberaad)

Fietsen in gemengd verkeer (Fietsberaad)

We hebben van het Fietsberaad opdracht gekregen om een verkennende studie uit te voeren naar fietsen in gemengd verkeer. Om de fietsbaarheid van omvangrijke gebieden te vergroten, is fietsvriendelijk gemengd... - Lees meer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

In een eerste verkennende studie werden verschillende concepten verkend voor de mogelijke uitbouw van bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer. Hieruit bleek dat een gezamenlijk, grensoverschrijdend netwerk... - Lees meer

Maatregelencatalogus fietsbaarheid Luxemburg

Maatregelencatalogus fietsbaarheid Luxemburg

Vorig jaar hebben we in Luxemburg fietsbaarheidskaarten en een fietsroutenetwerk ontwikkeld. We deden dit voor het totale wegennet van de samenwerkingsgebieden DICI en Alzettetal. Als vervolg hierop hebben we... - Lees meer

Benedicte Swennen

Benedicte Swennen

In juni 2017 versterkt Benedicte Swennen het team van Timenco. Benedicte studeerde Germaanse talen en Politieke wetenschappen. Benedicte heeft ervaring in communicatie, projectmanagement en beleidswerk rond... - Lees meer

Spoorwegovergangen Opwijk

Spoorwegovergangen Opwijk

De gemeente Opwijk gaf ons opdracht om na te gaan wat de gevolgen zouden zijn van het afsluiten van één of meerdere gelijkgrondse spoorwegovergangen. Op basis van verkeerstellingen konden wij de... - Lees meer

Mobiliteitsplan Ravels: Verkenningsfase

Mobiliteitsplan Ravels: Verkenningsfase

De sneltoets die wij uitvoerden bracht aan het licht dat het mobiliteitsplan best kan worden verbreed en verdiept. Een aantal thema’s ontbraken of waren nog onvoldoende uitgewerkt in het huidig... - Lees meer

Gids van de mobiliteit nr. 47

Gids van de mobiliteit nr. 47

De Gids van de mobiliteit en de verkeersveiligheid nr 47 is uit met twee mooie artikelen over projecten van ons!
De Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid is de vrucht van samenwerking tussen... - Lees meer

Evaluatie Villo! en Fietspunten Brussel

Evaluatie Villo! en Fietspunten Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben het fietsdeelsysteem Villo! en de Fietspunten met stallingen en herstellingen al een lange staat van dienst. Om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren... - Lees meer

Fietsoversteken N10 Heist-op-den-Berg

Fietsoversteken N10 Heist-op-den-Berg

De gemeente Heist-op-den-Berg gaat op een gedeelte van N10 (tussen N15 en Schoorstraat) vrijliggende fietspaden voorzien om de veiligheid en comfort van de fietser te verbeteren. Daarnaast wenst de gemeente... - Lees meer

Herentals Augustijnen-/België-/Olympiadelaan

Herentals Augustijnen-/België-/Olympiadelaan

De stad Herentals gaat de fietspaden, trottoirs en de parkeerstroken op de as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan een flinke opknapbeurt geven. Op en nabij deze as zijn een groot aantal ruimtelijke... - Lees meer

Good Move – nieuw mobiliteitsplan Brussel

Good Move – nieuw mobiliteitsplan Brussel

Good Move – samen slim mobiel. Onder die naam maakt Het Brussels Gewest een nieuw mobiliteitsplan op voor 2018-2028. Timenco is hiermee al sinds oktober aan de slag, in een consortium van experts in... - Lees meer

Herwaardering centrum Anderlecht

Herwaardering centrum Anderlecht

Samen met ERU, Studio d'urbanisme Jean-Pierre Majot, en AUGEO werkt Timenco aan het opstellen van een plan voor de herwaardering van Anderlecht centrum. Onze rol is om de ontwerpers te ondersteunen op het... - Lees meer

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

Parkeerbeleidsplan Kortenberg

We leggen momenteel de laatste hand aan het parkeerbeleidsplan van de gemeente Kortenberg. Het parkeerbeleidsplan vertrekt vanuit een groot aantal concrete vragen waar de gemeente mee zat. Deze... - Lees meer

Sneltoets mobiliteitsplan Ravels

Sneltoets mobiliteitsplan Ravels

Timenco heeft de opdracht gekregen om voor de gemeente Ravels een sneltoets uit te voeren. We stellen hiervoor een discussienota op als hulpmiddel om vragen 1 en 2 van het sneltoetsformulier te... - Lees meer

Alle nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

  •  

Lees hier alle nieuwsberichten sinds begin 2012.